• Thiet ke web, thiet ke web hcm, Quảng cáo Google Adwords, dịch vụ seo, Thiết kế web bán hàng, Cong ty thiet ke web, Thời trang công sở, Thiet ke website

 • Cử nhân Tài chính – Kế toán ĐH York St John University, Anh Quốc

  Cử nhân Tài chính – Kế toán ĐH York St John University, Anh Quốc

  1.     Tổng quát:

  Khoá học này nhằm mục đích như một chương trình học thuật, được cấu thành để cung cấp cho bạn đầy đủ lí thuyết cũng như những kĩ năng then chốt để thích ứng với việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành kế toán và tài chính, thay vì việc cung cấp những kĩ năng được đòi hỏi cho công việc kế toán.Từ đó, chương trình học sẽ đưa đến cho bạn sự cấu thành cho nền tảng học tập tương lai với những kiến thức then chốt chuyên nghiệp. Chương trình học này sẽ siết chặt miễn giảm từ ACCA (Hội liên hiệp kế toán bằng cấp) trang F1 đến F3.

  Chương trình cung cấp cho bạn cơ hội để nắm vững cấu trúc và tìm ra những giải pháp tài chính trong các tình huống có tổ chức.Chương trình học cũng kết hợp với nền tảng toàn diện trong bộ mặt then chốt của ngành kế toán và tài chính, cộng với việc cung cấp những kiến thức rộng lớn bao quát về ngành tài chính và kế toán. chương trình học hợp nhất sự phát triển của CIT, học thuật và và kĩ năng nghiên cứu, bước đến đỉnh cao của sự thiết lập việc học tự lập ở học kì 2 cấp độ 3. Điều này cung cấp cơ hội cho bạn để hợp nhất những kĩ năng học thuật của bản thân trong thực tế.

  Chương trình học này chú trọng vào các khái niệm của ngành kế toán và tài chính cũng như những vấn đề được áp dụng vào ngành kế toán. Nhờ đó trang bị cho sinh viên tốt nghiệp sự hiểu biết, kiến thức, những kĩ năng then chốt và năng lực chuyên môn được yêu cầu sử dụng ở những vị trí công việc kế toán, tài chính, thương mại, quản lí và vô vàn những ngành nghề khác. Trong những trường hợp cá biệt sự phát triển kĩ năng trong giải quyết vấn đề và năng lực phân tích sử dụng những phương thức và khái niệm của ngành kế toán và tài chính sẽ cho phép phân biệt những sinh viên tốt nghiệp ngành này so với những sinh viên tốt nghiệp ngành thương mại và quản lí.

  2.     Mục tiêu học tập:

  ·        Cung cấp một chương trình học kế toán và tài chính để chuẩn bị cho học viên những vai trò việc làm nơi mà những thông tin tài chính và việc đưa ra quyết định được chú trọng.

  ·        Cung cấp việc kiến thức then chốt như chiếc chìa khóa cùng những vấn đề đương thời về ngành kế toán và tài chính.

  ·        Cung cấp việc học thuật và những kĩ năng nghề nghiệp cho phép sinh viên lập nên những quyết định được cấu thành và giải tích, cũng như có đủ khả năng để phản bác lại chúng.

  ·        Cung cấp một môi trường chuyên môn và năng động linh hoạt đối với ngành kế toán và tài chính.

  ·        Xây dựng năng lực cho độc lập, tự chủ và phản xạ học tập, giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và nghiên cứu.

  ·        Tính năng đặc biệt của chương trình:

  Cơ hội tiềm năng để tiến bộ vào các chương trình kế toán chuyên nghiệp. 
  Phát triển hệ thống các kỹ năng việc làm mà là một phần của chương trình giảng dạy ở cấp độ 1 và 2, sinh viên chuẩn bị cho thế giới kinh doanh (bao gồm cả không cho các lĩnh vực lợi nhuận / chính phủ), nơi mà bạn có thể sẽ nhập. 
  Hỗ trợ cá nhân và học tập xuất sắc. Học sinh sẽ được phân bổ một gia sư học tập để hỗ trợ họ trong suốt chương trình. 
  Module được phù hợp với các yêu cầu của ACCA. 

  3.     Thời gian học:

  Học sinh học 15 giờ mỗi tuần x 15 tuần một học kỳ.

  4.     Môn học:

  Năm 1:

  Mã môn hoc

  Môn học

  Điểm

  1BM090

   Tổ chức, cạnh trnh và môi trường

  20

  1BM020

   Kỹ năng công nghệ thông tin và nghiên cứu

  20

  1BM150

   Kế toán quản trị và tài chính

  20

  1BM140 

  Giới thiệu về kinh tế

  20

  1BM110

   Cơ sở hệ thống thông tin kinh doanh

  20

  Năm 2:

  Mã môn hoc

  Môn học

  Điểm

  2BM230

   Thiết kế dự án nghiên cứu

  10

  2BM240

   Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch nghề nghiệp

  10

  2BM280

   Nguyên tắc của Luật kinh doanh & thương mại

  20

  2BM010

   Quản lý tài chính

  20

  2BM270

   Nguyên tắc kiểm toán

  10

  2BM290

   Nguyên tắc thuế

  10

  2BM220

   Nguyên tắc cho doanh nghiệp

  10

  2BM180

   Phát triển việc làm

  10

  2BM190

   Nâng cao báo cáo taì chính (1)

  10

  Năm 3:

  Mã môn hoc

  Môn học

  Điểm

  3BM210

   Kế toán quản trị và kiểm soát qunar lý

  20

  3BM020

   Chiến lược tổ chức và ra quyết định

  20

  3BM260

   Các vấn đề đương đại trong quản trị doanh nghiệp

  20

  3BM070

   Chiến lược tài chính doanh nghiệp

  20

  3BM200

   Nâng cao báo cáo taì chính (2)

  20

  3BM130

   Nghiên cứu tình huống và kinh doanh

  20

  5.     Phương pháp giảng dạy và học tập:

  Level 1 - kiến thức và sự hiểu biết. 

  Cung cấp các chương trình sử dụng một phương pháp pha trộn sinh làm trung tâm trong đó kết hợp 42 giờ liên lạc cho mỗi module (bao gồm các bài giảng và hội thảo). Trong Kế toán quản trịvà Tài chính và các tổ chức, cạnh tranh và môi trường bạn có thể được giới thiệu để thảo luận sưdẫn đầu các nghiên cứu trường hợp cung cấp; trong khi công nghệ thông tin và kỹ năng nghiên cứu sẽ phát triển kỹ năng học tập của bạn bao gồm cả văn bản thực tế và bạn sẽ nhận đượcthông tin phản hồi thường xuyên (bao gồm cả ý kiến ​​phản hồi), và cấu trúc IT hội thảo. Bạn sẽ được hướng dẫn trong việc chuẩn bị các báo cáo chuyên nghiệp và sản xuất của tài khoản này sẽ được sử dụng tại tầng 1 để đảm bảo bạn có một nền tảng vững chắc trong các kỹ năng mà bạn yêu cầu như bạn trước thông qua các chương trình. 

   Hướng dẫn học tập được nhấn mạnh ở cấp độ 1, nhằm mục đích hỗ trợ bạn thông qua các nhiệm vụ được thiết kế để phát triển kỹ năng và sự hiểu biết, và để thúc đẩy truyền thông, tổ chức, trách nhiệm và tập thể dục thích hợp của bản án. Học tập đã hướng dẫn sẽ hỗ trợ khi bạn bắt đầu để trở thành một người học độc lập và tự trị và sẽ giúp bạn chuẩn bị cho đánh giá. 
  Kỹ năng việc làm được nhấn mạnh và chuyển giao bằng cách bao gồm các kỹ năng thích hợp (ví dụ như IT) trong chương trình giảng dạy. Bạn cũng sẽ phát triển kỹ năng trong thực tế phản chiếu. 
  Về cơ bản cấp 1 chuẩn bị cho sự tiến triển vào bậc hai bằng cách cung cấp những kiến ​​thức nền tảng về kế toán và tài chính và tạo ra một nhận thức về các vấn đề kinh tế và kinh doanh có ảnh hưởng đến tổ chức. 

  Level 2 - phân tích, ứng dụng và phản ánh. 

  Cung cấp các chương trình sử dụng một phương pháp pha trộn sinh làm trung tâm trong đó kết hợp 36 giờ liên lạc cho mỗi module (bao gồm các bài giảng và hội thảo). 
  Như Kế toán và Tài chính sinh viên, bạn sẽ bắt đầu để phát triển hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc quan trọng trong các lĩnh vực bao gồm cả lớp thảo luận về quá trình kiểm toán và nguyên tắc pháp lý. Bạn cũng sẽ thực hiện các hoạt động tính toán liên quan đến thuế và kế toán, và sẽđược dự kiến ​​sẽ đưa ra kết luận và kiến ​​nghị dựa trên kết quả. 
  Kỹ năng việc làm được nhấn mạnh ở cấp độ 2 khi bạn sẽ được giới thiệu dự án lập kế hoạch vàthực hiện các kinh nghiệm hành nghề trong vòng một kế toán / tổ chức tài chính hoặc trong mộtlĩnh vực kế toán / tài chính (trong Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch nghề nghiệp và các mô-đun Phát Triển Nhân Dụng). Là một phần của sự phát triển của bạn, bạn tiếp cận các tổ chức để tìm sự tham gia này. Bên cạnh đó, bạn sẽ phát triển kỹ năng nghiên cứu thông qua các mô-đunphương pháp nghiên cứu (Thiết kế một dự án nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cho doanh nghiệp). Bạn sẽ bắt đầu tập trung vào một con đường sự nghiệp cụ thể hơn về kế toán vàtài chính bằng cách thực hiện bốn mô-đun cụ thể, bao gồm cả việc giới thiệu của pháp luật, thuếvà kiểm toán. 
   
  Level 3 - đánh giá quan trọng và tổng hợp. 

   Cung cấp các chương trình sử dụng một phương pháp pha trộn sinh làm trung tâm trong đó kết hợp 30 giờ liên lạc (bao gồm các bài giảng và hội thảo). Ở cấp độ này đó là mong rằng bạn sẽ chứng tỏ quyền tự chủ lớn hơn và độc lập trong học tập của bạn. Gia sư của bạn sẽ bắt đầuđược nhiều người hỗ trợ và đối tác trong học tập của bạn. 
  Phương pháp tiếp cận hợp tác để học tập được nhấn mạnh ở cấp độ 3, (ví dụ như làm việc theo nhóm và dự án) khi họ cho phép kiến thức và sự hiểu biết để được đồng xây dựng và tranh chấp, cung cấp cơ hội cho các cá nhân để mang lại những hiểu biết duy nhất hoặc cá nhân vàocác cuộc thảo luận, hoạt động hoặc xem xét. Tạo điều kiện học tập cũng được nhấn mạnh để khuyến khích làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, suy nghĩ về việc ra quyết định và khả năngquan trọng khác để phát triển kỹ năng học tập độc lập. Mô-đun sẽ cho phép bạn khám phá các chủ đề hiện đại mà bạn quan tâm thông qua các hình thức của sinh viên hướng dẫn hội thảo (ví dụ như các cuộc khủng hoảng ngân hàng và suy thoái kinh tế có thể được thảo luận trong cácgiới hạn của quản trị doanh nghiệp, hoặc là một chủ đề thảo luận trong chiến lược Tài chính doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ thực hiện một mảnh độc lập nghiên cứu, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ một gia sư Kế toán và Tài chính. 

  6.     Phí nhập học:

  Học sinh cần đăng ký nhập học trước ít nhất 4 tuần. Phí nhập học Singapore $695.50 (không hoàn trả khi đã đóng phí).

  7.     Thời gian nhập học:

  Khai giảng

  Kết thúc khoá học

  Tháng Một 2015

  Tháng Một 2016

  Tháng Chín 2015

  Tháng Chín 2016

  Tháng Một 2016

  Tháng Một 2017

  Tháng Chín 2016

  Tháng Chín 2016

  Tháng Một 2017

  Tháng Một 2018

  Tháng Chín 2018

  Tháng Chín 2018

  8.     Điều kiện xét tuyển:

  ·        18 tuổi trở lên

  ·        GCE 'A' Level hoặc tương đương 

  ·        Kinh nghiệm làm việc có thể được xem xét cho học viên trưởng thành (người lớn làm việc vớikinh nghiệm trong cùng lĩnh vực và có ít nhất 5 GCE 'ít nhất 2 năm cấp độ O' / SPM bao gồm tiếng Anh hoặc tương đương và phải chịu sự quyết định của đại diện Đại học (Trưởng Chương trình và / hoặc Giám đốc Phát triển Quốc tế - Châu Á) khi nộp đơn xin học sinh có thể được xem xét. 

  Lưu ý: Đối với sinh viên nước ngoài trình độ tiếng Anh IELT 6.0 hoặc tương đương. 

  9. Đánh giá và thi:

  Cấp 1 

  Hoạt động đánh giá (hình thành và tổng kết) được lựa chọn để cho phép bạn để phát triển cụ thể học tập và đối tượng (bao gồm cả việc làm) các kỹ năng để thành công về giải thưởng vàtrong nơi làm việc. Ví dụ Giới thiệu về Kế toán và Quản lý Kế toán và Tài chính sẽ yêu cầu bạnthực hiện nhiệm vụ và các hoạt động phù hợp với thực hành kế toán. Điều này có thể bao gồmcác tài khoản hoặc hình thành dòng chảy tiền mặt, hoặc sản xuất và giải thích sai. Bạn cũng sẽ được yêu cầu để thực hiện các bài thuyết trình mà sẽ phát triển kỹ năng, mà còn cho phép họ thể hiện kiến ​​thức và sự hiểu biết. 
   Tiêu chuẩn đánh giá: Bạn sẽ được đánh giá trong tất cả các mô-đun mà bạn đăng ký. Level 1công việc thường mang một số từ của 3,000-3,500 từ. 

  Cấp 2 

  Ở cấp độ này hoạt động đánh giá được lựa chọn để tiếp tục phát triển cụ thể học tập và đối tượng (bao gồm cả việc làm) các kỹ năng để thành công về giải thưởng và trong nơi làm việc.Bạn sẽ thiết kế và thực hiện một dự án nghiên cứu quy mô nhỏ, mà sẽ được tài chính có liên quan, và thực hiện một loạt các nhiệm vụ công việc liên quan mà có thể liên quan đến các loại công việc bạn có thể đạt được trong tương lai. Điều này có thể bao gồm tính toán thuế, các hoạt động phân tích phương sai và phân tích tỷ lệ. 
  Bạn cũng có thể được yêu cầu để thực hiện các bài thuyết trình mà sẽ phát triển kỹ năng, mà còncho phép họ thể hiện kiến ​​thức và sự hiểu biết. 
  Tiêu chuẩn đánh giá: Bạn sẽ được đánh giá trong tất cả các mô-đun mà bạn đăng ký. Level 2công việc thường mang một số từ của 3,500-4,000 từ. 

  Cấp 3 

  Ở cấp độ này, hoạt động đánh giá được lựa chọn để tiếp tục phát triển cụ thể học tập và đối tượng (bao gồm cả việc làm) các kỹ năng để thành công về giải thưởng và trong nơi làm việc.Bạn sẽ thực hiện một loạt các nhiệm vụ có thể liên quan đến các loại công việc bạn có thể đạt được trong tương lai, tuy nhiên ở cấp độ này có nhấn mạnh vào tư duy độc lập và đánh giá cáclý thuyết và mô hình, và ứng dụng của họ vào lĩnh vực này, chẳng hạn như lý thuyết về cơ cấu vốnhoặc vai trò của báo cáo tài chính. Một lần nữa có thể có tính toán và các hoạt động tính toánnhưng nhấn mạnh hơn sẽ được đặt trên đánh giá và phê bình. Học sinh cũng có thể được yêu cầu để thực hiện các bài thuyết trình mà sẽ phát triển kỹ năng, mà còn cho phép họ thể hiện kiến ​​thức và sự hiểu biết. 
  Tiêu chuẩn đánh giá: Bạn sẽ được đánh giá trong tất cả các mô-đun mà bạn đăng ký. Level 3công việc thường mang một số từ của từ 4,000-5,000 từ. 
   
  10. Yêu cầu tham gia:

  Học sinh quốc tế (ICA thực sinh viên giữ) phải tham gia tối thiểu là 90% tổng thời gian học dự kiến ​​ở tất cả các thời gian. Một tham dự tối thiểu 75% phải đạt được cho học sinh địa phương(Singapore, PR, việc làm Pass, S-Pass và giấy phép lao động, vv), những người không giữ sinh viên. Những học sinh có tham dự là dưới 90% (ICA thẻ sinh viên giữ) và 75% (học sinh địa phương) không đủ điều kiện để nộp chuyển nhượng hoặc ngồi cho việc kiểm tra. 

  Một học sinh vắng mặt hoặc được coi là vắng mặt từ lớp / phiên, phải cung cấp tài liệu chứng minh tức là Giấy chứng nhận y tế gốc do General Practitioner, Phòng khám Đa khoa hoặc bệnh viện để / Quản trị khóa học của mình ngay lập tức trên của ông / bà trở lại trường. 

  Yêu cầu tốt nghiệp và Thăng Tiến 

  Quy định chung của trường cho giải thưởng đại học (http://www.yorksj.ac.uk/documents/directory/regs-and-prog-specs/regulations.aspx) áp dụng cho chương trình này. Bất kỳ mô-đun mà phải được thông qua cho sự tiến triển hoặc giải thưởngđược trình bày trong phần cấu trúc chương trình. 

  Ngoài các quy định trường đại học tiêu chuẩn quy định chương trình cụ thể sau đây áp dụng: 

  Học sinh đạt được 100-120 tín dụng ở mỗi cấp nhưng lại không đạt được tất cả các mô-đunbắt buộc đối với giải thưởng sẽ được trao một BA (Hons) Kế toán và Quản trị Kinh doanh. 
  Học sinh có thể thoát khỏi chương trình sau khi hoàn thành Level 1 với một Giấy chứng nhậngiáo dục đại học trong Kế toán và Tài chính, miễn là họ đã thực hiện một nỗ lực nghiêm túc tại120 tín chỉ và đã vượt qua thành công ít nhất 100 tín chỉ ở cấp độ 1, bao gồm tất cả bắt buộc đối với giải thưởng / tiến triển mô-đun - nếu các mô-đun không được thông qua họ sẽ được trao Giấy chứng nhận giáo dục đại học Quản trị Kinh doanh. 
  Học sinh có thể thoát khỏi chương trình sau khi hoàn thành cấp độ 1 và 2 với một Văn bằng của giáo dục đại học cung cấp mà họ đã thực hiện một nỗ lực nghiêm túc tại 240 tín dụng và đãthành công thông qua ít nhất 100 tín chỉ ở cả hai cấp độ 1 và 2, bao gồm tất cả bắt buộc đối vớigiải thưởng / tiến triển mô-đun - nếu các mô-đun không được thông qua họ sẽ được trao một văn bằng của giáo dục đại học Quản trị Kinh doanh. 
  Học sinh có thể thoát khỏi chương trình sau khi hoàn thành cấp độ 1, 2 và 3 với một Bằngthường cung cấp họ đã thực hiện một nỗ lực nghiêm túc tại 360 tín dụng và đã thành công thông qua ít nhất 100 tín chỉ ở cả hai cấp độ 1 và 2 và 60 tín chỉ ở cấp độ 3, bao gồm tất cả bắt buộc đối với giải thưởng modules / tiến triển - nếu các mô-đun không được thông qua họ sẽ được trao một bằng phổ thông trong Kế toán và Quản trị Kinh doanh.

  Hỗ trợ

  Kết nối với chúng tôi

  Đăng ký nhận mail
  Send

  Thống kê truy cập

  Online: 61
  Access Times: 557.771