• Thiet ke web, thiet ke web hcm, Quảng cáo Google Adwords, dịch vụ seo, Thiết kế web bán hàng, Cong ty thiet ke web, Thời trang công sở, Thiet ke website

 • Thạc sỹ QTKD (Quản lý nhân sự) ĐH Glyndwr, Anh Quốc

  Thạc sỹ QTKD (Quản lý nhân sự) ĐH Glyndwr, Anh Quốc

  1. Tổng quát

  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản lý nhân sự là một trong những con đường lý tưởng giúp bạn đáp ứng yêu cầu công việc và xây dựng vốn kiến thức và hiểu biết về quản lý nhân sự. Chương trình giới thiệu về quản lý tổng quất cung như quản lý từng bộ phận và khái niệm và cách quản lý cũng như người lanh đạo nhân sự.

  Chương trình này được thiết kế để tạo nên một nền tảng vững chắc cho bạn có thể tự tin đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhân sự.

  2. Mục tiêu học tập/ Learning Objectives

  Học sinh sẽ được xây dựng khả năng để:

  A)      Có kiến thức và hiểu biết về:

  1.       Đánh giá thị trường và khách hàng: sự phát triển và cách hoạt động của thị trường tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ; kỳ vọng của khách hàng, dịch vụ và định hướng.

  2.       Đánh giá sự tác động của môi trường tới cách tổ chức bao gồm những vấn đề thay đổi liên quan tới đạo đức, xã hội, nền kinh tế và công nghê cao; những phát triển trên thế giới; sự thay đổi cách quản lý.

  3.       Áp dụng những khái niệm, quy trình và cách tổ chức vào quản lý tài nguyên và công tác tổ chức, bao gồm việc sử dụng kế toán vào bộ máy quản lý.

  4.       Phát triển các chính sách kinh doanh và chiến lược cần thiết khi môi trường thay đổi để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bên liên quan.

  5.       Giải quyết các vấn đề phức tạp, đưa ra đánh giá dựa trên chứng cứ xác thực và kết luận chúng có thể được hiểu rõ ràng bởi cả các chuyên gia và những người không chuyên.

  6.       Tạo dựng một nền kiến thức về lý thuyết và khái niệm của việc báo cáo tài chính thế giới thời hiện đại và áp dụng trong thực tế.

  B)      Có kỹ năng bài bản về:

  1.       Áp dụng một cách sáng suốt các lý thuyết vào tình huống và đưa ra kết luận hợp lý nhất.

  2.       Sử dụng các kỹ năng về giả quyết vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên định lượng và chất lượng bao gồm xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kinh doanh; khả năng tạo ra, xác định và đánh giá các lựa chọn.

  3.       Xây dựng các kỹ năng về số học và định lượng bao gồm việc sử dụng các mô hình của các tình huống kinh doanh.

  4.       Luyện tập sự chủ động và sự tự định hướng trong việc giải quyết vấn đề.

  5.       Xây dựng khả năng phân tích và tổng hợp thông tin từ nguồn ở các nơi và áp dụng chúng cho cả các vấn đề trên lý thuyết cũng như thực tiễn.

  C)      Mục tiêu và những kỹ năng khác:

  1.       Sử dụng các phương thức liên lạc và công nghệ thông tin (C&IT) một cách hiệu quả.

  2.       Giao tiếp hiệu quả cả bằng lời nói và văn bản, sử dụng các loại phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm việc chuẩn bị các báo cáo kinh doanh.

  3.       Làm việc một cách hiệu quả trong môi trường nhóm.

  4.       Xây dựng các kỹ năng cá nhân về việc lắng nghe có hiệu quả, đàm phán và thuyết phục.

  5.       Đánh giá các lý thuyết hiện tại trong kinh doanh và bộ máy quản lý và áp dụng chúng trong thực tiễn.

  6.       Hoạt động một cách tự chủ trong việc lập kế hoạch, thiết kế và áp dụng các phương pháp nghiên cứu.

  D)      Các kỹ năng và khả năng chuyên nghiệp và việc làm:

  1.       Xây dựng khả năng tự quản lý và tự học hiệu quả.

  2.       Xây dựng khả năng tự nhận biết và nhạy bén với sự thay đổi về con người trong các tình huống khác nhau.

  3.       Xây dựng khả năng học hỏi từ các kinh nghiệm đã trải qua.

  4.       Nâng cao kiến thức và hiểu biết và phát triển các kỹ năng mới thông qua quá trình tự học sẽ tăng cường sự chuyên nghiệp sau này.

  3. Thời gian khóa học

  Học toàn thời gian: 3 tiếng một ngày x 5 buổi một tuần x 16 tháng

  Học bán thời gian: 3 tiếng một ngày x 2 buổi một tuần x 16 tháng

  4. Môn học

  Mã môn học

  Môn học

  Tín chỉ

  BUS745

  Lãnh đạo và Quản lý nhân sự

  20

  BUS476

  Quản lý tài nguyên trong kinh doanh

  20

  BUS747

  Thành công trong tổ chức kinh doanh

  20

  BUS748

  Suy nghĩ chiến lược và Thi hành các thay đổi

  20

  BUS749

  Nguồn nhân sự

  20

  BUS750

  Phát triển và sự khen thưởng

  20

  BUS757

  Các phương thức nghiên cứu cơ bản và Luận án

  60

   

  5. Phương pháp dạy và học

  Phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tập sẽ được áp cụng với mục đích thúc đẩy khả năng tự học; theo đó, ngoài giờ giảng dạy trực tiếp, các buổi học với gia sư sẽ được bổ sung cùng với việc tự đọc và nghiên cứu sẽ giúp củng cố thêm nhu cầu làm việc một cách sâu sắc với lý thuyết và các nguồn nghiên cứu thực nghiệm.

  Ở cấp độ học của Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, người học được khuyến khích chịu trách nhiệm về quá trình học tập của mình cùng với giáo viên tạo điện kiện cho sự học tập đó. Mục đích của việc này là khuyến khích sự tự chủ cao của học viên trong việc học tập và khả năng việc áp dụng chúng trong môi trường lớn hơn. Những mục đích tổng thể này đạt được qua việc sử dụng các phương thức giảng dạy và học tập khác nhau bao gồm giảng dạy trên lớp, thảo luận nhóm, tranh luận, phân tích tình huống thực tế,…

  Thêm vào đó, môi trường học tập ảo (VLE) cũng sẽ được sử dụng giúp nâng cao các hoạt động tương tác như giải đố hay diễn đàn; nó cũng giúp giáo viên và học sinh có thể thảo luận nhóm. Học viên được khuyến khich sử dụng triệt để nguồn tài nguyên mạng của ĐH Gyndwr, đặc biệt là tạp chí và sách điện tử.

  6. Tuyển sinh/ Đăng ký

  Đợt tuyển sinh vào tháng: Một, Năm và Chín

  Tất cả các đơn đăng ký tuyển sinh nên được gửi ít nhất 4 tuần trước ngày kỳ học bắt đầu. Lệ phí tuyển sinh đóng khi nộp đơn (đã bao gồm 7% thuế) và không hoàn lại.

  ∙       Sinh viên trong nước: S$107

  ∙       Sinh viên nước ngoài: S$695.50

  7. Lịch khai giảng và ngày kết thúc khóa học (khóa học toàn thời gian)

  Lịch khai giảng

  Ngày kết thúc

  22/09/2014

  01/2016

  26/01/2015

  05/2016

  21/09/2015

  01/2017

   
  8. Lịch khai giảng và ngày kết thúc khóa học (khóa học bán thời gian)
   

  Lịch khai giảng

  Ngày kết thúc

  22/09/2014

  01/2016

  26/01/2015

  05/2016

  21/09/2015

  01/2017

   
  9. Tỷ lệ giáo viên – học sinh

  Tỷ lệ giáo viên – học sinh của TEG sẽ không vượt quá:

  1:40 cho 01 buổi nghe giảng trên giảng đường.

  1:30 cho 01 buổi học trong lớp.

  1:20 cho 01 buổi học nhóm.

  10. Điều kiện nhập học

  Học viên phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:

  a.       Có một trong những bằng sau:

  ∙       Bằng ĐH của trường Glyndwr hoặc trường ĐH khác

  ∙       Bằng cấp tương đương bằng ĐH dành cho sinh viên quốc tế và được công nhận bởi trường ĐH Glyndwr

  ∙       Bằng cấp dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp được trường công nhận là phù hợp với tiêu chuẩn.

  b.       Sinh viên quốc tế phải đặt bằng hoặc hơn 6.5 IELTS hoặc 575 điểm TOFEL hoặc được cấp chứng chỉ tiếng Anh hàn lâm của TEG.

  ∙       Học viên đã hoàn thành 2 năm khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh có thể được chấp nhận.

  ∙       Học viên không đáp ứng được một trong những điều kiện trên được yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của TEG hoặc phỏng vấn bởi Giám đốc trường Quốc tế TEG (ELT).

  11. Đánh giá và Kiểm tra

  Học viên sẽ được đánh giá và kiểm tra kết quả học tập ở cả các môn chính và môn chuyên ngành. Các môn sẽ được đánh giá chủ yếu qua các bài tập cá nhận hoặc làm theo nhóm. Tuy nhiên, một số môn sẽ tổ chức làm bài kiểm tra. Luận văn giúp học viên học và nghiên cứu sâu chủ đề được đưa ra và giúp phát triển khả năng tự quản lý và suy nghĩ sắc bén.

  12. Yêu cầu điểm danh

  Sinh viên quốc tế (người giữ hộ chiếu ICA) phải có mặt ít nhất 90% thời gian khóa học, dưới mức đó sẽ bị đình chỉ thi và không được nộp bài luận.

  Học viên nghỉ học phải nộp giấy phép, ví dụ như Giấy khám Sức khỏe cấp bởi bệnh viện… ngay lập tức cho phòng Quản trị của khóa học.

  13. Điều kiện Tốt nghiệp và Phát triển

  Học viên phải thi đỗ hết tất cả các môn để đạt đủ 120 tín chỉ và có nộp luận án. Để đạt được chứng chỉ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Tài chính – Kế toán) phải nộp luận án và đạt 180 tín chỉ.

  Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Tài chính – Kế toán) chuẩn bị cho bạn ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao trong các ngành bao gồm: Thương mại, Tổ chức phi lợi nhuận và Tổ chức công cộng. Rất nhiều học viên tham gia chương trình nhằm nâng cao cơ hội việc làm, thay đổi hướng đi ngành nghề và thăng tiến trong công việc hiện tại của họ.

  Hỗ trợ

  Kết nối với chúng tôi

  Đăng ký nhận mail
  Send

  Thống kê truy cập

  Online: 57
  Access Times: 557.741